Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Kapitein van je eigen koers. In dit document lees je over de verwerking van jouw persoonsgegevens in de systemen (website en e-learning) van Kapitein van je eigen koers. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat je je aanmeldt voor onze diensten.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die in website en e-learning worden gebruikt. Kapitein van je eigen koers is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens in deze systemen.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op het moment dat jij je aanmeldt voor één van onze workshops, onderwijsprogramma’s, coaching trajecten of als jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Daarnaast kunnen wij gedurende een workshop, onderwijsprogramma of coaching traject ook persoonsgegevens van jou verzamelen. Dit is het geval wanneer jij deze aan ons doorgeeft of door ze in de digitale leeromgeving in te vullen.

Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?
Om jou het beste van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verzamelen. Hierdoor kunnen we je namelijk het beste helpen met jouw persoonlijke situatie. Zo kunnen we op basis van de profieltoets jouw leerstijl herkennen en je koppelen aan een gids die bij jou past.

We verzamelen hiervoor alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en doen dit volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast hebben we jouw persoonsgegevens nodig om je te kunnen informeren over nieuwe workshops, onderwijsprogramma’s en coaching trajecten. We zullen je hiervan op de hoogte stellen door middel van onze nieuwsbrief.

Bovendien zijn jouw persoonsgegevens nodig voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, zowel als je zelf betaald voor de dienst als wanneer jouw werkgever of een andere instantie de betaling voor je doet.

Tot slot zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken voor het maken van statistische analyses.

Om dit te kunnen doen maken we gebruik van Google Analytics. Dit stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en de digitale leeromgeving, zodat wij deze kunnen verbeteren.

Wij hebben met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten en het delen van informatie uitgezet. Hierdoor voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens en zullen je persoonsgegevens veilig worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens hebben we van jou nodig?

We hebben een aantal persoonsgegevens van jou nodig. We vragen hierbij niet meer gegevens dan nodig zijn.

Privacyverklaring Kapitein van je eigen koers

Voor het opstellen van de overeenkomst, het gebruik van de e-learning en het versturen van de nieuwsbrief, hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Je naam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gezinssituatie

Daarnaast kun je in de digitale leeromgeving je eigen pasfoto uploaden en kun je tijdens de programma’s en trajecten ons op de hoogte brengen van je financiële- en inkomensgegevens.

Veiligheid

Wij respecteren jouw veiligheid te allen tijde, waardoor wij jouw persoonsgegevens altijd veilig verwerken. Bovendien zijn onze medewerkers verplicht om jouw persoonsgegevens geheim te houden. Hiervoor hebben ze een geheimhoudingsverklaring getekend.

Beveiliging

Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies, ongewenste toegang en andere ongewensten activiteiten, hebben we organisatorische- en technische maatregelen genomen.

Doorgeven van persoonsgegevens

In sommige gevallen verstrekken we jouw persoonsgegevens aan anderen. Dit kan het geval zijn wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan via jouw werkgever of andere organisatie, zoals bijvoorbeeld de gemeente waarin je woonachtig bent. Het kan namelijk voorkomen dat het nodig is om jouw persoonsgegevens met hen te delen

Op het moment dat jouw persoonsgegevens met andere gedeeld worden, zorgt Kapitein van je eigen koers ervoor dat dit op een veilige manier gebeurd en dat anderen jouw persoonsgegevens veilig behandelen. We geven hierbij dan ook niet meer door dan noodzakelijk is.

Bovendien verplichten we de partijen waar wij nauw mee samenwerken, om hetzelfde niveau van beveiliging aan te houden. Dit doen we door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst. Hierdoor verzekeren wij jou dat je persoonsgegevens altijd veilig worden behandeld.

Vragen over het gebruik van jou persoonsgegevens
Je hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van jou gebruiken in te zien.

Klopt er iets niet in deze gegevens? Dan kun je ons hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

Daarnaast heb je ook het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen, wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens met een ander doel gebruiken dan we hier beschrijven, kun je hier bezwaar tegen maken. Je kunt contact met ons opnemen door middel van de contactgegevens die in deze Privacyverklaring staan genoemd.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk is vastgelegd.

Omdat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor het aangaan van een overeenkomst, gelden er termijnen voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring Kapitein van je eigen koers

Onze bewaartermijnen hebben we daarom vastgesteld op drie jaar na het volgen van de laatste workshop, het onderwijsprogramma of het coaching traject. Voor ons is deze bewaartermijn nodig om statistische analyses te kunnen maken, zoals eerder genoemd in deze Privacyverklaring.

Na het aflopen van deze termijn, verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Binnen deze termijn kun je geen bezwaar maken tegen het opslaan van jouw persoonsgegevens.

Als laatste gebruiken wij jouw persoonsgegevens om later nog eens contact met je op te nemen. We zijn namelijk benieuwd hoe het dan met je gaat.

Contactgegevens

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt onder de zorg van Kapitein van je eigen koers B.V.. Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of deze Privacyverklaring? Stel ons hier dan schriftelijk van op de hoogte, via onderstaande gegevens:

Ahoy@dekapitein.nl

Kapitein van je eigen koers B.V.

Westersingel 4

8913 CK Leeuwarden

Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan helpen wij je graag! Wanneer je er met ons niet uitkomt, dan kan je op grond van de privacywetgeving een klacht indienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Wij houden ons het recht om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente versie staat altijd op onze website: www.dekapitein.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Kapitein van je eigen koers B.V..

Kapitein van je eigen koers B.V., gevestigd te Leeuwarden.

Handelsregister K.v.K. Leeuwarden, nr 67524451

Menu